MACAR: “2.EL OTO ALIM-SATIMI YAPAN GALERİCİLERE KDV SORUNU KEPENK İNDİRTİYOR”

       Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED),  Başkent Otomotivcileri Derneği (BOD) ve son olarak 23 Şubat 2015 Tarihinde kurulan Ankara Oto Galericileri Derneği (ANODER)’in Kurucusu,  2.Başkanı ve aynı zamanda S.M.Mali Müşavir olan Mustafa MACAR; 25 Yıllık Oto Galericiliği Faaliyeti ile meşgul olurken şahit olduğu, Sektörün kanayan yarası KDV Mağduriyetleri ve Diğer Sorunlarını şu şekilde dile getirmiştir:

1- 2.El Satışlarında da KDV oranı %18 olan Ticari Araç Satışlarında Önemli Mağduriyetler yaşanmaktadır;

- Esnafımızın, Vergi Mükellefi olmayan şahıslardan, Gider Pusulası ile Sıfır KDV’li olarak Ya da sözkonusu durum KAYITDIŞILIĞI sebebi olmaktadır. Vergi Mükellefi olmayanlardan aldıkları 2.El TİCARİ ARAÇLARI, satarken %18 KDV’nin tamamını kendileri ödemek durumundalar.

 Örnek vermek gerekir ise; Vergi mükellefiyeti olmayan bir şahıstan Piyasa Değeri 30.000TL olan bir  PANELVAN KAMYONETİ Gider Pusulası ile alıp İşletmesine kayıt eden ve aynı aracı 2.000 TL kar ile 32.000 TL’ye satan ve 32.000 TL’i Tahsil eden Esnafımız  şöyle fatura kesmek zorundadır:

Araç Bedeli = 32.000 TL
% 18 KDV     =   5.760 TL
Toplam         = 37.760 TL

Bu durumda Alışta KDV olmadığı için Satıştaki KDV’nin tamamını Beyan edip ödemek durumunda kalıyor. Böylece Sonuçta Güya 2.000 TL Kar ile sattığı araçtan (5.760 TL – 2.000 TL) 3.760 TL ile 2.000 TL Kazancın  Kurumlar Vergisi 400 TL de ilave edildiğinde 4.160 TL Zarar etmiş olacaktır. Bu durumdaki esnafımız kaçtanesi aldığı her araçtan böyle zarar edip ayakta durabilecektir.  

Ya da sözkonusu durum KAYITDIŞILIĞI sebebi olmaktadır. Vergi Mükellefi olmayanlardan alınan 2.El TİCARİ ARAÇLARI Esnafımız bu kez, yine Vergi Mükellefiyeti olmayan Eş ve çocuklarının üzerlerine alıp Kayıtdışı olarak satışlarını yapmaktadırlar. Bu kez de aynı şahıs adına yılda 3 araçtan fazla araç satışı olduğunda, Vergi dairelerince RESEN VERGİ MÜKELLEFİ yapılıp altından kalkılamıyacak cezalar gelince de yine İşyerlerini kapatmak zorunda kalmaktadırlar. 

2- 1985 yılında yürürlüğe giren 3065 Sayılı KDV Kanunu, Sektördeki esnafımıza Üvey Evlat muamelesi yapmaktadır. Şöyle ki; her mükellef ticari faaliyetleri sonucunda yaptığı satışlardan TAHSİL ETTİĞİ KDV’den, yaptığı alışlar için ÖDEDİĞİ KDV’i indirip ARADAKİ FARKI bağlı olduğu vergi dairesine ödemekte iken maalesef 2.El Binek Araç ticareti yapan bizler sözkonu kanunun 30/b maddesi hükmü gereğince; bu uygulamanın dışında tutuluyoruz. Örneğin; Kırtasiyeci, Bakkal, Beyaz Eşya Satıcısı, Lokanta vs Tüm Faaliyet konularındaki Vergi Mükellefleri bu işi yaparken Aldıkları Tüm Mal ve Hizmet bedellerinin KDV’sini Sattıkları Mal ve Hizmet KDV’sinden indirip farkını ödüyor. Oysa bizler  Alış bedellerimizi teşkil eden Binek Otoların KDV’leri İndirim konusu yapamayıp yüklenilen KDV’nin tamamını ödemek zorunda bırakılıyoruz.

       Örneğin; 50.000TL’e alınan ve 500 TL Alış %1 KDV’si olan Binek Otomobil 53.000TL + 530 TL KDV ile satıldığında; Esnafımız tarafından 30 TL Fark KDV ödenmesi gerekirken 530 TL’nin tamamını ödemektedir. Ayda 10 – 15  araç satışı yapan Esnafımız 5.000 – 10.000 TL gibi Haksız yere fazladan KDV ödemek durumunda kalacağından bu durumun altından kalkılmaz hal alacağı ortadadır. 

       3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun en büyük özelliği indirim sisteminin olmasıdır.  İndirim yapmak KDV mükellefinin en tabii hakkıdır. İndirim mekanizmasının amacı, KDV’nin asıl hedefi olan nihai tüketiciyi vergilemeyi gerçekleştirmektir. Bu indirim mekanizması sayesinde ve mükelleflerin yardımıyla, mal ve hizmet hareketi en başından kavranmakta, zincirleme şekilde nihai tüketiciye ulaşıncaya kadar izlenmekte ve her aşamada yaratılan katma değer üzerinden yaygın ve emniyetli şekilde vergileme yapılmaktadır. Kanunun 29′uncu maddesinde düzenlenen indirim mekanizmasıyla vergi yükü nihai tüketiciye yüklendiği için çelişkiye sebep olmaktadır. Verginin aradaki mükelleflere yüklenmesi hem indirim sistemini sabote etmekte hem de aracılık eden bu sektöre haksız vergileme yapılmasına neden olmaktadır. Hâlbuki bu sektör tümü ile kayıt altında olan üretim ve ticari faaliyeti nedeniyle güvenilir ve kesin bir vergi kaynağı niteliğindedir. Daha evvel binek araçlara ait giderlerin yarısı gider olarak işlenmekteydi. 4369 sayılı kanunla; bu araçlara ait giderlerin tamamı 01.01.1999 tarihinden itibaren gider olarak işlenmeye başlandı. Bu durum vergi gelirlerinin azalmasına yol açmadı. Aksine vergi gelirleri o yıllardan sonra daha da arttı. Aynı şekilde 2.el binek araçların alımında ödenen KDV’nin indirim yapılmasına cevaz verilmesi vergi gelirlerini azaltmayacak aksine sektörde sinerji ve kaldıraç etkisi yaparak vergi gelirlerinin artmasına neden olacaktır. 

       Ülkemizin Ticaret Sektörün önemli bir kesimini oluşturan bizler; Devletimize gerek Vergi ve gerekse istihdam konularında yüksek miktarda katkılar sağlamaktayız. Aşağıda belirtilen taleplerimiz yerine getirildiğinde hem Vergi gelirleri daha da artacak hem de kayıtdışılık ve sahtekarlıkların önüne geçilebilecektir. Bu nedenle  sözkonusu olumsuz ve haksız durumları önlenmesi ve mağduriyetimizin giderilebilmesi için Yasa Koyuculardan ve diğer ilgililerden ACİLEN Taleplerimiz şunlardır: 

KDV İLE İLGİLİ TALEPLERİMİZ :

Vergi Mükellefi olmayan Şahıslardan KDV’siz olarak aldıkları TİCARİ ARAÇLAR için; ALIŞ BEDELİ ile SATIŞ BEDELİ arasındaki FARK üzerinden % 1 KDV ödemelerine ve

Sektörümüz Esnafının, kendileri için Ticari Mal niteliğinde olan; Aldıkları Binek Otoların KDV’lerinin İndirim Konusu yapmalarına İlişkin olarak,KDV Kanununda gerekli düzenlemeleri ACİLEN yapılmasıdır.       

SEKTÖRÜMÜZ İLE İLGİLİ DİĞER TALEPLERİMİZ :

- önlemek adına; Yıl içerisinde Gerek İnternet ve gerekse başka yollarla; 1.Derece eş,çocuk,hısım-akrabası dahil 3 Araçtan fazla Alım-Satım yapanlara Resen Gelir Vergisi ve KDV Tahakkukları yapılmalıdır.

- Oto Pazarlarına Vergi Deneticileri SIKLIKLA gönderilerek ayaküstü alım-satım yapanların vergisel açıdan takip ve kontrolleri yapılıp haksız rekabet ve kayıtdışılığa fırsat verilmemelidir.

- Araçların Kilometreleri ile oynanılmasının önlenebilmesi için Noter satışlarına Kilometre yazılması zorunluluğu getirilmeli ve bu bilgiler Gelir İdaresi Başkanlığının ARAÇ SORGULAMA sayfasında herkes tarafından görülebilmelidir. 

- Araçların Hasar ve Km kayıtları da 5664 Paralı Mesaj Hattı yerine Tüm vatandaşların ücretsiz olarak internet ortamında ulaşabileceği hale dönüştürülerek Km, hasar ve servis tamir-bakım bilgileri gerek Tramer ve gerekse Yetkili Servislerin internet sitelerinden herkes tarafından alınabilmeli, böylece bu konuda kötü niyetli satıcılara fırsat verilmesi engellenmelidir.

MUSTAFA MACAR

ANODER     

İKİNCİ BAŞKANI