YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER

     
       İlkay KALKAN
         Başkan
      Mustafa MACAR
        II. Başkan
 
         
   
  Kazım Soner İMAL
  Başkan Yardımcısı
     Mehmet BAYRAK
   Başkan Yardımcısı
       Hamza AVCI
Başkan Yardımcısı